Popis produktu

Dom ľudových tradícií

V obci Čerhov sa nachádza Dom tradícií, v ktorom je zbierka ľudových tradícií, expozícia tradičného bývania, remesiel s možnosťou ukážky tkáčstva, pracovných nástrojov, ako aj lis na spracovanie hrozna.

Kategórie: 
Obec: Čerhov

GPS: 48.46402, 21.64803

Miestny ľudový kroj

Pomocou expozícií sa naskytá možnosť nahliadnutia do života vinohradníckej obce, oživenia tradičných remesiel a ukážky zvykov a tradičnosti vidieckeho života na Tokaji.

Tradičné bývanie

Adresa:

Dom ľudových tradícií

Dlhá 230

Telefón:

+421 566 793 222

Ukážky tradičného tkáčstva

Mapa

Odporúčané