Združenie Tokajská vínna cesta vzniklo dňa 17. júna 2008.

Vinári, starostovia tokajských obcí, zástupcovia cestovných kancelárií, kultúrne organizácie v pôsobnosti KSK a mimovládne organizácie uzatvorili partnerstvo založením združenia, zvolili si orgány združenia a rozhodli o výške členského príspevku novovzniknutého združenia na rok 2008. Prítomní sa dohodli na spoločnom postupe do doby registrácie združenia.

Po uskutočnení registrácie Rada združenia na svojom pracovnom stretnutí pripraví plán činnosti na rok 2008 a bude v priebehu roka zabezpečovať jeho realizáciu.

Jednou z kľúčových úloh je nájsť a využiť dotačné a grantové možnosti podpory aktivít v záujme zvýšenia atraktívnosti Tokajskej vinohradníckej oblasti, zlepšenia imidžu, marketingu, poskytovaných služieb a tým zvýšenia konkurenčnej výhodnosti tokajského mikroregiónu.