Začiatkom 13. storočia sa obec spomína pod názvom Tolna a bola majetkom rodu Katha. Najstaršou správou o vinohradoch v južnom Zemplíne je listina uhorského kráľa Béla IV. z roku 1248. Najstaršia stredoveká listina, ktorá pomenúva obec Malá Tŕňa je z roku 1390. Správy o viniciach v katastrálnom území obce sú od roku 1475.