Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1221, keď obec patrila k hradu Blatný Potok. Borša mala viacero majiteľov, medzi nimi boli: Palóczyovci, rodina Lorántffyovcov, Rákocziovci ale aj Asprementovci. Na prelome 16. a 17. storočia bola Borša malou dedinkou s poddanským, šľachtickým a farským obyvateľstvom. V obci sa nachádza aj kostol z obdobia pred 13. storočia.