Prvý písomný prameň z roku 1220 spomína obec s názvom Tolna ako majetok zemanov. V roku 1512 bola už celá obec Veľká Tŕňa v držbe mníšskych rádov. Do vývoja obce výrazne zasiahol vpád Turkov a krymských Tatárov (1566). Turci síce víno nekonzumovali, ale skoro pochopili, že je to veľmi výhodný obchodný artikel. Preto rozvoj vinohradníctva podporovali a nútili miestne obyvateľstvo zakladať vinice a rozširovať pivnice.