Čerhov je jedna z najstarších obcí bývalej Zemplínskej župy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1076. Pôvodne katolícku obec ovládli počas reformácie v rokoch 1598 – 1646 evanjelickí reformovaní kazatelia. Po protihabsburgských stavovských povstaniach bola dedina spustnutá a zanikla. Už v druhej polovici 18. storočia existovali dve časti obce – Dolný a Horný Čergov.