Černochov ako poddanská obec často menila svojich zemepánov. V roku 1528 túto časť Uhorska dobili Turci, pričom konkrétne v oblasti Tokaja bojovali ich spojenci – Krymskí Tatári, ktorí toto územie držali vo vlastníctve približne 170 rokov. Existenciu vinohradov v obci a jej okolí potvrdzuje zápis z roku 1715. Obyvatelia boli prevažne vinohradníci a poľnohospodári.