Obec Zemplín leží neďaleko sútoku riek Latorica a Ondava, bezprostredne na brehu rieky Bodrog. Zlomky keramiky, dokazujúce kontinuitu Slovanov, sa nachádzajú na rôznych miestach v intraviláne i bezprostrednom okolí Zemplína. Do Zemplína prichádzajú ako do východoslovenskej Mekky archeológov odborníci na rôzne obdobia praveku a včasnej doby dejinnej. Takto sa postupne Zemplín stal jednou z najfrekventovanejších lokalít v odbornej literatúre.