Združenie Tokajská vínna cesta disponuje dvoma informačnými centrami. Prvé sa nachádza v Čerhove v novopostavenej budove a prevádzkuje ho združenie. Druhé sa nachádza v Trebišove v budove múzea, ktoré ho aj prevádzkuje ale je vo vlastníctve združenia Tokajská vínna cesta.

Infocentrum v Čerhove

Tokajská turistická informačná kancelária
Dlhá 230, 076 81 Čerhov
Tel.: +421 915 999 009
Email: tic@tvc.sk, info@tokajregion.sk
Web: www.tokajregion.sk

Infocentrum v Trebišove

Múzeum v Trebišove
Kultúrne centrum južného Zemplína
M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov
Tel.: +421 56 672 2234, +421 56 672 2781
Email: muzeumlektorky@gmail.com
Web: www.muzeumtv.sk