Obec vznikla spojením dvoch samostatných obcí Veľká a Malá Bara. Ako jednotná obec sauvádza už v roku 1296. Prvé dôkazy o činnosti ľudí pochádzajú z doby kamennej, našli sa hrudy modelovacej hliny. Obyvatelia tejto obce okrem vinohradníctva sa zaoberali aj hrnčiarstvom.