Popis produktu

Evanjelický reformovaný kostol

Kostol v Malej Bare bol vybudovaný približne v polovici 13.storočia na terénnej vyvýšenine na okraji dediny Pôvodne kostol sv. Petra, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi predstavuje románsko-gotický jednoloďový kostolík s prestavanou gotickou vežou. V polovici 14. storočia prešiel kostolík prvou zásadnou prestavbou.

Kategórie: 
Obec: Bara

GPS: 48.42123, 21.731

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR

V roku 1989 sa realizoval archeologický výskum exteriéru a v roku 1990 sa uskutočnil výskum v interiéri kostola. Na južnej stene románskej lode sa našla časť freskovej výzdoby zachytávajúca výjav Posledného súdu.

Kostol slúži Reformovanej kresťanskej cirkvi na liturgické účely

V roku 1989 sa realizoval archeologický výskum exteriéru,

a v roku 1990 sa uskutočnil výskum v interiéri kostola.

Mapa

Odporúčané