Popis produktu

Pieta na stĺpe – Mariánske súsošie

Mariánske súsošie sa nachádza vedľa kostola sv. Cyrila a Metoda, kedysi bývalej židovskej synagógy, v obci Slovenské Nové Mesto. V súčasnosti kostol slúži rímskokatolíckej cirkvi a už názov napovedá, že je zasvätený slovanským vierozvestcom Sv. Cyrilovi a Metodovi.

Zaujímavosťou je 14 očíslovaných kameňov v okolí súsošia symbolicky predstavujúcich zastavenia krížovej cesty.

Pieta sa nachádza vedľa kostola sv. Cyrila a Metoda

Mapa

Odporúčané