Prvá písomná zmienka o Trebišove je z roku 1254.V tom čase bol Trebišov spolu s hradom Parič vo vlastníctve šľachtica Andronika z Trebišova. V latinsky písaných písomnostiach zo stredoveku sa Trebišov pravidelne vyskytuje pod názvom Terebes. Nevyužívaný hrad majitelia Csákyovci roku 1786 rozobrali a kameň použili na výstavbu blízkeho kaštieľa.