Popis produktu

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Neskorobarokový, neskôr klasicisticky upravený kaštieľ dal postaviť v roku 1786 gróf Imrich Csáky. Je dvojpodlaţnou stavbou, ktorá bola postavená 100 rokov po zničení hradu Parič. Kaštieľ má na priečelí dve postranné barokové veţe, ktoré boli pristavené v poslednej tretine 19. storočia. Kaštieľ bol po 2 sv. vojne určitý čas využívaný ako nemocnica.

Stála výstava ľudových krojov južného Zemplína

Expozície parných oračiek ponúkajú európske i svetové unikáty a tradičné postupy súčasnej ľudovej tvorby slovenskej časti historického Zemplína sú prezentované v expozícii ľudovej drevorezby a plastiky Zemplína.

História poľnohospodárskych strojov

Adresa:

Múzeum v Trebišove

Kultúrne centrum južného Zemplína

M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov

Telefón:

+421 56 672 2234

+421 56 672 2781

Expozície dopĺňajú drevené sochy

Mapa

Odporúčané