Obec sa rozprestiera pod južnými svahmi Zemplínskych vrchov. V 17. storočí, keď sa začalo s výrobou tokajského vína, sa tufové pivnice začali využívať na dozrievanie vína. Z roku 1273 sa nachádzajú písomné zmienky o obci pod názvom Zeuleus. Súčasný názov Viničky dostala obec až v roku 1948. V obci pôsobí od roku 1972 ženská folklórna spevácka skupina Tokajský strapec.