Popis produktu

Borsuk – chránené nálezisko obsidianu

Borsuk – významným krajinným prvkom tejto oblasti je vinohradnícky hon Borsuk v severnej časti obce Viničky. Pri obci Viničky vystupujú na povrch vulkanické až vulkanoklastické horniny. Okrem viníc sa na ňom nachádza aj chránené nálezisko teplomilnej vegetácie. Vyskytujú sa tu najmä: konopnica, oman, rumenica, palina. Nachádzajú sa tu aj vzácne chránené druhy: jasenec biely a kosatec nízky. Najvyšším bodom v tomto území je rovnomenná kóta s nadmorskou výškou 267 m n.m.Vápencová časť kopca je husto porastená krovinami a na andezitovej časti, nad vinicami, bolo objavené nálezisko obsidiánu.

Mapa

Odporúčané