Popis produktu

Tajba

Národná prírodná rezervácia Tajba je mŕtve rameno Bodrogu. Platí v nej najprísnejší 5.stupeň ochrany. Vyskytuje sa tu pravidelne rozmnožujúca, kriticky ohrozená korytnačka močiarna a vodné vtáctvo. Ochrana ŠPR Tajba nebola bez problémov. Tesne pred jej vyhlásením ŠM v Strede nad Bodrogom začal v časti pripravovanej rezervácie ťažiť dno mŕtveho ramena a začali ho vápniť. Najzávažnejší zásah do ŠPR nastal haváriou vykurovacích olejov v PNZP v Strede nad Bodrogom, ktoré odtiekli odpadovým kanálom priamo do južnej časti ŠPR.

Vyskytuje sa tu kriticky ohrozená korytnačka močiarna

Mapa

Odporúčané