Popis produktu

Rieka Bodrog

Rieka Bodrog nepramení, ale vzniká ako sútok riek Ondava a Latorica pri obci Zemplín. Dĺžka jeho vodného toku je 67 km, z čoho na Slovensku 15 km. V Maďarsku sa Bodrog vlieva do rieky Tisa v mestečku Tokaj. Štátnu hranicu s Maďarskom pretína neďaleko obcí Borša a Klin nad Bodrogom a to na mieste s najnižšou nadmorskou výškou na Slovensku, čo je 94,3 m.n.m.

Plavba loďou po rieke Bodrog

Je to jediná splavná rieka na východnom Slovensku, pre povolenie plavebnej prevádzky musí mať minimálne 230 cm.

Pokojné vody Bodrogu

Bodrog je rajom rybárov, či už ide o jeho hlavný tok alebo bočné ramená.V rieke bola ulovená doposiaľ najväčšia ryba na Slovensku, rekordným úlovkom bol sumec, ktorý vážil neuveriteľných 128 kg. Bodrog bol v minulosti pre viaceré obce aj zdrojom obživy.

Rieka je rajom pre rybárov

Mapa

Odporúčané