Popis produktu

Gréckokatolický a Reformovaný kostol

Zemplín , ktorého názov je odvodený od staroslovanského pomenovania hradiska so zemnými valmi, je unikátna archeologická lokalita svedčiaca o kontinuálnom osídlení od doby kamennej až do včasného novoveku. Uprostred obce Zemplín sa vypína mohutné opevnenie na kopci Várhegy, čo v preklade znamená hradný vrch. V areáli sa vypínajú dve sakrálne stavby. Gréckokatolícky kostol má gotické základy a bol prestavaný roku 1628, kedy stála iba samotná loď. Vežu postavili až roku 1872.

Kategórie: 
Obec: Zemplín

GPS: 48.440886, 21.813720

Gréckokatolícky kostol

Okolo kostolov sa nachádza zemný val, ktorý bol vybudovaný na ochranu.

Reformovaný kostol

Kostol patriaci reformovanej cirkvi ukrýva v sebe románsku stavbu. Podľa údajov z roku 1332 bol na hrade kostol zasvätený sv. Jurajovi. K pôvodnému, ešte v románskom slohu stavanému kostolu sv. Juraja patril aj cintorín. Niekoľko hrobov z neho sa podarilo odkryť pri vnútornej stene valu v roku 1985.

Obec Zemplín

Mapa

Odporúčané