Popis produktu

Románsky emporový kostolík

Kedysi kostol sv. Michala, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, bol postavený vo vyvýšenej polohe nad obcou približne v druhej štvrtine 13. storočia. Pôvodne románsky kostol bol v 16. – 17. storočí rozšírený, opravený (1834) a v prvej tretine 20. storočia ďalej obnovovaný. Kostolík vďaka svojím bohato zdobeným fasádam patrí k najozdobnejším vidieckym chrámom z románskeho obdobia.

Kostol patrí k najozdobnejším vidieckym chrámom z románskeho obdobia

Kostolík sa považuje sa za jeden z najpozoruhodnejších románskych emporových kostolov na Slovensku.. V tympanóne sú zachované románske nástenné maľby, fresky (Madona s orodujúcimi anjelmi) z čias okolo roku 1254. Z ikonografického hľadiska sa jedná o spodobenie Madony s Ježiškom ako byzantskej „eleusy“, kde zobrazenie ako dieťa naťahuje rúčky je zobrazením nehy a lásky, vzťahu matky a dieťaťa.

Jeden z najpozoruhodnejších románskych emporových kostolov na Slovensku

Zachovala sa aj pôvodná románska zemepanská empora – staviteľom bol vtedajší miestny zemepán a empora slúžila pre rodinu zemepána.

Zachovaná pôvodná románska zemepanská empora

Mapa

Odporúčané