Popis produktu

Lesík pri Borši

V blízkosti Borše nachádzame Územie európskeho významu „Lesík pri Borši“ (NATURA 2000). Vytvárajú ho vodné plochy a vodné ramená rieky Bodrog so vzácnou vodnou flórou a faunou.

Územie európskeho významu „Lesík pri Borši“

Ochrana biotopu európskeho významu: nachádzajú sa tu lužné vŕbové – topoľové a jelšové lesy a zo zástupcov fauny druhy európskeho významu ako roháč obyčajný, korýtko riečne a kunka červenobruchá.

Topoľové a jelšové lesy

Mapa

Odporúčané