Ak sa aj vy chcete podieľať na rozvoji Tokajskej vinohradníckej oblasti, či už ako fyzická osoba, alebo právnická osoba, staňte sa členom Združenia Tokajská vínna cesta.

Svojimi nápadmi a kreatívnym prístupom sa staňte jedným z nás, ktorým záleží na rozvoji a pozdvihnutí imidžu nášho tokajského regiónu. Nemusíte mať sídlo, ani bydlisko priamo v tokaji, stačí, ak ponúkate ubytovanie v jeho okolí, alebo iné atraktívne ponuky pre návštevníkov na jeho zviditeľnenie.

Tešíme sa na každý dobrý nápad a impulz k napredovaniu činnosti na Tokajskej vínnej ceste.

Vyplnenú prihlášku zasielajte na adresu:
Združenie Tokajská vínna cesta, Dlhá 230, 076 81 Čerhov

Prihláška za člena združenia Tokajská vínna cesta na stiahnutie:
Prihláška za člena Združenia TVC

Výška členského príspevku na rok 2015 bola stanovená nasledovne:

  • vstupný poplatok: 100 EUR
  • členský príspevok: 100 EUR – subjekty zriadené samosprávou, iné právnické a fyzické osoby
  • členský príspevok: 200 EUR – vinári