Jednou zo slabých stránok Tokajskej vinohradníckej oblasti v rámci cestovného ruchu je nízka turistická informovanosť o možnostiach, ktoré poskytuje tento vinohradnícky mikroregión svojim návštevníkom. Túto slabú stránku Združenie Tokajská vínna cesta sa snaží odstrániť vydaním propagačného materiálu a turistického sprievodcu Tokajskou vínnou cestou. Uvedené materiály boli vydané za finančnej podpory Košického samosprávneho kraja.

Propagačný materiál prezentuje Tokajskú vinohradnícku oblasť ako celok. Po obsahovej stránke je to predovšetkým obrazový materiál so sprievodným textom, ktorý predstavuje vinohradnícku oblasť, Tokajskú vínnu cestu s jej obcami, vinármi, službami v oblasti turizmu a tradičnou kultúrou.

Turistický sprievodca obsahuje turistické informácie o infraštruktúre využiteľnej pre potreby návštevníkov tokajskej oblasti ako napr. ubytovacie a stravovacie možnosti, poskytovanie rôznych druhov služieb, informácie o kultúrnych a historických danostiach mikroregiónu a ďalšie užitočné informácie.

Propagačné materiály na stiahnutie:
Turistický sprievodca
Tokajská vínnna cesta

Propagačný materiál na stiahnutie:
Brožúra Tokaj je len jeden / Tokaj is only one