Tokajská vínna cesta vznikla na podporu rozvoja turizmu, kultúry, ale i kultúrno-spoločenského života vo Vinohradníckej oblasti Tokaj. Podnetom pre jej vznik bola potreba poznávania histórie i súčasnosti tejto oblasti, jej zákutí, zaujímavostí, tradícií a zvykov, ale aj pestovania viniča, technológie jeho spracovania, či výroby tokajských vín.

Tokajská vínna cesta zahŕňa tokajské obce, pestovateľov a výrobcov vín z tejto oblasti, kultúrne i historické pamiatky, vinotéky, vinárne, poskytovateľov stravovacích a ubytovacích služieb, cestovné kancelárie, remeselníkov, združenia podieľajúce sa na rozvoji Vinohradníckej oblasti Tokaj.

Na organizácii projektu Tokajskej vínnej cesty sa podieľajú: Košický samosprávny kraj, Združenie obcí Tokajského regiónu, mesto Trebišov, samosprávy miest a obcí, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, producenti tokajského vína, mimovládne organizácie.

Tokajská vínna cesta je súčasťou slovenskej časti Vinohradníckej oblasti Tokaj, ktorá je svojou rozlohou 907 ha najmenšou vinohradníckou oblasťou na Slovensku a vo svete vôbec. Na Slovensku je vstupnou bránou do Tokaja mesto Trebišov a tiahne sa cez obce historickej oblasti Tokaj: Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky, ako aj obcami bez tokajských vinohradov – Borša, Ladmovce a Zemplín, ktoré sú však historicky späté s tokajským mikroregiónom.

Raritou vínnej cesty sú stredoveké tokajské pivnice vytesané do sopečných, tzv. tufových hornín. K najnavštevovanejším patria pivnice v obciach Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa a Viničky, kde si popri ochutnávaní kvalitného vínka môžeme ulahodiť aj na miestnych gastrošpecialitách.

Vinohradnícka oblasť Tokaj je predovšetkým miestom zrodu kráľovského moku, ale skrýva v sebe ešte veľa nepoznaného. Každá obec, ktorá dotvára Tokajskú vínnu cestu, má za sebou bohatú históriu, ktorá sa podpísala na jej dnešnej podobe. Tajomstvá minulosti v obciach nám dnes odhaľujú kultúrno-historické pamiatky s významnou historickou hodnotou a mnohé kostolíky v obciach vínnej cesty patria medzi národné kultúrne pamiatky.

Tokajská oblasť sa taktiež neustále rozvíja a chce svojím návštevníkom ponúknuť to najlepšie čo má. Práve s cieľom rozvoja vínneho turizmu v regióne Tokaj vznikol Projekt TOKAJ JE LEN JEDEN podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého cieľom je zvýšiť potenciál regiónu z hľadiska možnosti turistiky, aktívneho oddychu a relaxácie.