Popis produktu

Najnižšie miesto na Slovensku

V katastrálnom území obce Klin nad Bodrogom sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku s nadmorskou výškou 94,3 m.n.m.

Na okraji obce pri ramene rieky Bodrog stojí zrúcanina ranogotického kostola z 13. storočia. V rámci rekonštrukcie bol po dlhšom čase opätovne zastrešený.

Miesto označuje žulový stĺpik s označením nadmorskej výšky

Mapa

Odporúčané