Popis produktu

Socha svätého Cyrila a Metoda

Na námestí obce Slovenské Nové Mesto sú umiestnené sochy významných vierozvestcov – sv. Cyrila a sv. Metoda. Patrične tak námestie bolo pomenované Námestím sv. Cyrila a Metoda.

Oddychová zóna v obci

V roku 863 Konštantín a Metod spolu s niekoľkými spoločníkmi opustili svoju rodnú zem, aby prišli na Veľkú Moravu a šírili kresťanstvo a kultúru.

Mapa

Odporúčané