Vyhliadková veža Tokaj

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov zákazky: Výhliadková veža TOKAJ
https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/204804

09_09_2013_vvt_informacia_par41_kriteria
29_07_2013_vvt_informacia_par41_ostatne

Tokajská turistická informačná kancelária

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov zákazky: Tokajská turistická informačná kancelária
https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/204647

zmluva_o_dielo_dodatok_c_1
07_11_2013_ttik_informacia_par44
07_10_2013_ttik_informacia_par41_kriteria
29_07_2013_ttik_informacia_par41_ostatne

Údržba cyklotrás

Informácia o zadávaní zákazky v rámci realizácie projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“

informacia_o_zadavani_zakazky_udrzba_cyklotras

Technicko – organizačné zabezpečenie jazykového programu

Informácia o zadávaní zákazky v rámci realizácie projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“

informacia_o_zadavani_zakazky_toz_jazykovy_program

Geologický prieskum pre stavbu „Vyhliadková veža Tokaj“

Informácia o zadávaní zákazky v rámci realizácie projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“

informacia_o_zadavani_zakazky_geologicky_prieskum

Vydanie publikácie „Tajomstvá tokajského vína“

Informácia o zadávaní zákazky v rámci realizácie projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“

informacia_o_zadavani_zakazky_tajomstva_tokajskeho_vina

Technicko-organizačné zabezpečenie exkurzie v Maďarsku

Informácia o zadávaní zákazky v rámci realizácie projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“

informacia_o_zadavani_zakazky_madarsko

Technicko-organizačné zabezpečenie exkurzie na Južnej Morave

Informácia o zadávaní zákazky v rámci realizácie projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“

informacia_o_zadavani_zakazky_juzna_morava

Technicko-organizačné zabezpečenie architektonického plenéra

Informácia o zadávaní zákazky v rámci realizácie projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“

informacia_o_zadavani_zakazky_architektonicky_plener

Vydanie brožúry „Gastrošpeciality regiónu Tokaj“

Informácia o zadávaní zákazky v rámci realizácie projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“

informacia_o_zadavani_zakazky_gastrospeciality

Vydanie informačných materiálov

Informácia o zadávaní zákazky v rámci realizácie projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“

informacia_o_zadavani_zakazky_informacne_materialy

Vydanie príručky „Sprievodca po regióne Tokaj“

Informácia o zadávaní zákazky v rámci realizácie projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“

informacia_o_zadavani_zakazky_sprievodca

Doprava a technicko-organizačné zabezpečenie exkurzie vo Švajčiarsku

Informácia o zadávaní zákazky v rámci realizácie projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“

informacia_o_zadavani_zakazky_svajciarsko_vzd

Rekreopark – funkčná infraštruktúra

Informácia o zadávaní zákazky v rámci realizácie projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“

informacia_o_zadavani_zakazky_rekreopark