Popis produktu

Ladmovské vápence

Územie európskeho významu o rozlohe 337,7 ha predstavuje izolovaný vápencový ostrov na úpätí Zemplínskych vrchov v oblasti Východoslovenskej roviny. V okolí Ladmoviec sa z nadmorskej výšky 100 m.n.m. dvíha krasové územie druhohorných vápencov. Triasové vápence sú masívne, lavicovité, tmavosivé až čierne kalové vápence popretkávané žilkami bieleho kalcitu. Pre územie je charakteristická veľká rôznorodosť a početnosť vápnomilných a xerotermných druhov flóry a teplomilné spoločenstvá fauny.

Mapa

Odporúčané