billboard-tdt

REGISTRÁCIA a PRIHLÁSENIE  na: https://tokaj.mtbiker.sk

SLEDUJTE FACEBOOK UDALOSŤ: TOUR de TOKAJ 2019-  TOKAJ JE LEN JEDEN

Združenie Tokajská  vínna cesta v spolupráci s programom Terra Incognita a Košice Región Turizmus pozýva už 4. ročník podujatia.

Objavte krásu Vinohradníckej oblasti v teniskách aj na kolesách!

Vinohradnícka oblasť Tokaj je predovšetkým miestom zrodu kráľovského moku, ale skrýva v sebe veľa nepoznaného. Toto jedinečné miesto na Slovensku dotvárajú nielen historické tufové pivnice, sudy plné vína, malebné dedinky s bohatou históriou, v ktorých tajomstvá minulosti dnes odhaľujú kultúrno-historické pamiatky, ale unikátnym miestom ho svojou tvrdou a svedomitou prácou robia aj pestovatelia, výrobcovia vín a miestni obyvatelia. Rozprávkové prechádzky vinohradmi a okolitou prírodou, tradičné domáce jedlo a príjemné vidiecke ubytovanie očarí každého, kto navštívi tento jedinečný kút Slovenska.

Beh: RUN 5 a 11,5 km a BABY 1 km

Cyklistika: BIKE PROFI a BIKE REKREA

 Kategórie – nesúťažné

 • BABY 1 km
 • RUN 5 km
 • BIKE REKREA (do 40 km s možnosťou skrátenia)

 Kategórie – súťažné

 • RUN 11,5 km
 • BIKE PROFI 37 km

Organizátor:

Združenie Tokajská Vínna cesta – členovia ZTVC

Košice región Turizmus – Program Terra Incognita

Active Life, Košice

MTBiker – vznikol v roku 1998 ako prvý bike portál na Slovensku a udržal sa ako najväčší a najnavštevovanejší cyklistický portál v regióne V4 a 10. Najnavštevovanejší cyklistický portál na svete

KRTKO – Klub rodinnej turistiky, Košice

Profesionálne meranie času:

Sport Timing Slovakia s.r.o., Hlavné nám. 37, 060 01 Kežmarok

http://www.videocom.sk/videocom/

 Miesto konania:

Malá TŕňaVinohradnícka oblasť TOKAJ

 Štartovací balíček:

 • Pamätné štartové číslo s MENOM registrácia a platba najneskôr do 26. septembra 2019
 • Originálna pamätná medaila Tour de Tokaj
 • Čipové meranie a SMS/email ako rýchla informácia o Vašom výsledku – pre súťažné kategórie
 • Upevnenie čísla
 • Proteínová tyčinka
 • Osviežujúci nápoj
 • Prekvapenia od členov a partnerov
 • Lístok na obed
 • Lístok do tomboly
 • Občerstvenie počas a po preteku

Vekové kategórie:

 • RUN 11,5 km
  • Muži do 39 rokov
  • Ženy do 39 rokov
  • Muži 40 a viac rokov
  • Ženy 40 a viac rokov
 • BIKE 37 km
  • Muži do 39 rokov
  • Ženy do 39 rokov
  • Muži 40 a viac rokov
  • Ženy 40 a viac rokov
Časový harmonogram:
Piatok  – 11.10.2019
15:00 – 18:00 – Prezentácia účastníkov (potrebný doklad totožnosti)- Tokajské Informačné centrum, Dlhá 230, Čerhov
Sobota -12.10.2019
08:30 – Prezentácia účastníkov
09:30 – Otvorenie podujatia a inštrukcie
10:00 – Štart BIKE 37 km, Štart BIKE REKREA
10:10 – Štart RUN 11,5 km a Štart RUN 5 km
do 13:30  – Plánovaný príchod do cieľa, Program pre deti
13:00 – Štart BABY 1 km
14:00 – Vyhodnotenie podujatia
14:30 – Losovanie tomboly
15:00 – Ukončenie podujatia

Terén tratí:

RUN 11,5 km – prevýšenie 150 metrov, , POVRCH:  60 % TRAIL, 10 % SPEVNENÉ PLOCHY, 30 % ASFALT
RUN 5 km – prevýšenie 60 metrov, POVRCH : 100 % TRAIL
BIKE PROFI a BIKE REKREA – spevnené asfaltové plochy a aj nespevnené cesty po lese a vinohradoch, ktoré sú sprístupnené pre účastníkov iba v deň podujatia!!!

Ceny pre víťazov v RUN 11,5 km a BIKE 37 km kategórii:

1 – 3. miesto kategórie bude ocenené okrem benefitov aj vecnými cenami od sponzorov a diplomom.

Každý víťaz kategórie obdrží nákupnú poukážku vo výške:

 • 50 € – RUN 11,5 km Ženy ako nákupná poukážka od spoločnosti MTBiker
 • 50 € – RUN 11,5 km Muži ako nákupná poukážka od spoločnosti MTBiker
 • 50 € – BIKE 37 km Ženy ako nákupná poukážka od spoločnosti MTBiker
 • 50 € – BIKE 37 km Muži ako nákupná poukážka od spoločnosti MTBiker

Štartovné:

BABY 1 km  (deti do 10 rokov)

 • 5 € / dieťa – online registrácia + online platba do 30. septembra 2019 – ukončenie online registrácie
 • 8 € / dieťa – registrácia na mieste v deň preteku a platba na mieste v deň preteku

 RUN 5 km a BIKE REKREA

 • 10 € / osoba – online registrácia + online platba do 19. septembra 2019
 • 12 € / osoba – online registrácia + online platba od septembra do 30. septembra 2019 – ukončenie online registrácie
 • 15 € / osoba – registrácia na mieste v deň preteku a platba na mieste v deň preteku

 RUN 11,5 km

 • 10 € / osoba – online registrácia + online platba do 19. septembra 2019
 • 12 € / osoba – online registrácia + online platba od septembra do 30. septembra 2019 – ukončenie online registrácie
 • 15 € / osoba – registrácia na mieste v deň preteku a platba na mieste v deň preteku

 BIKE PROFI 37 km

 • 12 € / osoba – online registrácia + online platba do 19. septembra 2019
 • 15 € / osoba – online registrácia + online platba od septembra do 30. septembra 2019 – ukončenie online registrácie
 • 18 € / osoba – registrácia na mieste v deň preteku a platba na mieste v deň preteku

 Účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa. Úhradu štartovného si môžete skontrolovať

sekcii – Údaje o registrácii. V prípade úhrady poštovou poukážkou Vás prosíme o uchovanie ústrižku pre prípad kontroly došlej platby.
ZAPLATENÉ ŠTARTOVNÉ SA NEVRACIA!!! Možnosť presunúť zaplatené štartovné na iného účastníka, pre presun zaplateného

štartovného prosím píšte na info@tokajregion.sk.

 Oficiálne tričko podujatia:

Každý účastník má možnosť objednať si funkčné tričko podujatia pri registrácii platbe najneskôr do 30. septembra 2019. Veľkosti dámske: S – L, pánske S – XXL

Cena: 10 €

Ak ste si zabudli objednať tričko, je možnosť si ho objednať dodatočne. Napíšte nám email na

info@tokajregion.sknajneskôr do 30. septembra 2019

 Časový limit: 3,5 hodiny pre všetky kategórie

Občerstvenie pre bežcov a cyklistov:

Voda pre všetky trate na občerstvovacích staniciach. Voda a ovocie pre všetky trate v cieli.

Doprava:

Miestom štartu je futbalové ihrisko, Malá Tŕňa, GPS súradnice: 48.455339, 21.671600

Parkovanie pre účastníkov podujatia bude vyhradené.

Samostatne pre bežcov a cyklistov. Parkovisko bude označené. Z parkoviska na miesto štartu Vás budú navigovať informátori a informačné tabule.

Batožina a šatne:

V priestore registrácie bude možnosť prezliecť sa a odložiť si počas doby konania pretekov svoje osobné veci (oblečenie na prezlečenie a pod.) Cennosti si prosím nechajte doma za tie neručíme !!! Vaše štartové číslo prosím po preteku nezahadzujte, slúži jednak ako lístok na vyzdvihnutie vašej batožiny a zároveň je aj tombolovým lístkom.

WC:

V priestoroch štart/cieľ bude k dispozícii suché WC.

Benefity:

 • medaila pre všetkých súťažných aj nesúťažných finisherov v cieli
 • v cieli jedlo a pitný režim
 • pitný režim na občerstvovacej stanici
 • tombolový lístok do tomboly o hodnotné ceny

 Vyhlásenie výsledkov:

V priestoroch cieľa cca. od 14:00 do 15:00 hod.

Podmienky účasti:

 • Každý účastník štartuje na vlastné riziko a nesie plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobí svojim konaním, alebo vznikne jeho zavinením usporiadateľovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred, počas a po pretekoch.
 • Účastník je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi alebo bicykli, tak aby bolo viditeľné.
 • Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s účasťou na pretekoch.
 • Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.
 • Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné.
 • Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.
 • Účastník súhlasí s použitím fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.
 • Pretekár sa musí správať športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov. Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia spravidla z ľavej strany pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehajúci manéver.
 • V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný. Je zakázané skracovať si trať a jazdiť mimo vyznačenej trate. Treba rešpektovať regulovčíkov a usporiadateľov preteku. Ak pretekár opustí trať z akéhokoľvek dôvodu, musí sa vrátiť späť na trať v rovnakom mieste ako ju opustil. Ak organizátor uzná, že pretekár kvôli tomu získal výhodu, pretekár bude diskvalifikovaný. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trasy a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trase dopustí.
 • Je zakázané prijímať pomoc druhej osoby v podobe tlačenia, ťahania, alebo výmeny celého bicykla. Pretekár je povinný celú trasu absolvovať s prideleným štartovným číslom.
 • Podujatie ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo.
 • Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.
 • Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.
 • Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu!
 • Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách.
 • Pre cyklistov a ich bicykle bude k dispozícii v cieli umývacia stanica.Prezentácia:
  Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti. Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.

Odrieknutie a zrušenie pretekov:

Preteky môže usporiadateľ odrieknuť. Usporiadateľ môže preteky odriecť, alebo zrušiť aj neskôr, ak sa vyskytne prekážka z vyššej moci (napr.: epidémia, živelná pohroma a pod. ). O odrieknutie pretekov je usporiadateľ povinný upovedomiť prihlásených pretekárov telefonický, alebo e-mailom.

Organizátor si vyhradzuje právo zmien podľa aktuálnej situácie. Podujatie sa koná za každého počasia.

 

Organizátori TOUR DE TOKAJ si vyhradzujú právo zmeny termínu pretekov alebo ich zrušenie po náležitom upozornení verejnosti.

Niektoré informácie môžu byť doplnené alebo zmenené.

 Radi odpovieme na Vaše doplňujúce otázky – info@tokajregion.sk[/fusion_text]