Vytiahnite bicykel a vychutnajte si jazdu po Vinohradníckej oblasti Tokaj. Jednotlivé zastavenia ponúknu možnosť vidieť a navštíviť unikátne prírodné a kultúrne hodnoty, navštíviť chránené prírodné územia a rezervácie, národné kultúrne pamiatky, archeologické lokality vrátane tokajských vínnych pivníc vyhĺbených v tufovej hornine. Prírodné krásy údolia rieky Bodrogu, kvitnúce lekna v jeho ramenách, úbočia s vinohradmi a vinnými pivnicami, to všetko je prekrásna scenéria tejto vinohradníckej oblasti.

Cykloturistika vo vinohradníckej oblasti tokaj:

DOLNOZEMPLÍNSKA CYKLOMAGISTRÁLA

Farba trasy: Červená
Začiatok trasy: Čerhov
Koniec trasy: Viničky
Celková dĺžka: 22,5 km
Celkové stúpanie: 160 m
Celkové klesanie: 230 m

Cykloturistická trasa prevádza návštevníkov po najznámejších lokalitách Vinohradníckej oblasti Tokaj. Vedie predovšetkým po spevnených komunikáciách. Napojenie v smere Čerhov – Luhyňa je prostredníctvom poľnej cesty (3 km) a prepojenie obce Borša – Viničky a ďalej smer Zemplín vedie po hrádzi rieky Bodrog (3,5 km). Na moste cez Bodrog v katastri obce Viničky sa trasa napája na ďalšiu červenú magistrálu, ktorá pokračuje ďalej do obce Zemplín a následne je plánované jej napojenie až po Zemplínsku Šíravu (okres Michalovce).

Na tejto trase Vám odporúčame navštívenie niektorej z vínnych pivníc, ktorých najväčšia koncentrácia je v obciach Malá Tŕňa a Veľká Tŕňa, i keď vinárske domy sú všade po trase. Najväčšou atrakciou je Vyhliadková veža, z ktorej Vás čaká krásny výhľad na celú vinohradnícku oblasť slovenskú a aj jej maďarskú časť.

Cykloturistika-1

DOBRODRUŽNÁ

Farba trasy: Žltá
Začiatok trasy: Slovenské Nové Mesto
Koniec trasy: Viničky
Celková dĺžka: 14,8 km
Celkové stúpanie: 130 m
Celkové klesanie: 140 m

Cykloturistická trasa začína priamo na štátnej hranici v Slovenskom Novom Meste a vytvára významnú líniu prepájajúcu Vinohradnícku oblasť Tokaj s Maďarskom. Okrem krátkeho úseku cez les pri bývalých kúpeľoch Hatfa vedie po spevnených účelových cestách s minimálnou premávkou vozidiel. Vedie úpätím Zemplínskych vrchov a poskytuje zaujímavé výhľady na vinice dvíhajúce sa po úpätí teplých sopečných tufových pahorkoch. Na tejto trase odporúčame aspoň krátke zastavenie v oddychovej zóne pri pamätníku M.R.Štefánika v Slovenskom Novom Meste.

Trasa končí vo vinárskej obci Viničky, kde nie je núdza o pohostinné vínne pivnice. Za obcou, pri železnom moste cez Bodrog sa napája na červené cyklotrasy.

Cykloturistika-2

LESÍKOM

Farba trasy: Žltá
Začiatok trasy: Čerhov
Koniec trasy: ATC Maria Veľaty
Celková dĺžka: 10,2 km
Celkové stúpanie: 100 m
Celkové klesanie: 40 m
Cykloturistická trasa vedie cez lesy Zemplínskych vrchov. Po lesných cestách prepája vinohradnícke obce Čerhov a Veľká Tŕňa s rekreačným centrom auto kempingu. Cyklotrasa prechádza okolo zaniknutých tzv. Toronských kúpeľov, kde sa v 18.storočí liečili reumatické ochorenia. V súčasnosti sú areálom Lesov SR.

Trasa vedie väčšinou po nespevnených štrkovitých a poľných cestách, po daždi môžu byť niektoré úseky ťažšie zjazdné.

Cykloturistika-4

VÍNNA

Farba trasy: Zelená
Začiatok trasy: Čerhov
Koniec trasy: Ladmovce hrádza
Celková dĺžka: 16,5 km
Celkové stúpanie: 170 m
Celkové klesanie: 210 m
Ak chcete zažiť Tokaj po cestách, ktoré doteraz poznali len miestni znalci terénu, skúste túto zelenú cyklotrasu. Vedie po vedľajších poľných cestách okolo viníc, v ktorých sa rodia vynikajúce tokajské odrody hrozna Furmint, Lipovina a Muškát žltý. Na tejto cyklotrase môžete zažiť pocit z krajiny, do ktorej sa otlačila pečať pracujúceho človeka – vinára. Okrem prechádzky po viniciach odporúčame zastaviť sa pri historickom románsko-gotickom kostolíku v Bare, ktorý bol koncom 13.storočia postavený ako svätyňa pre miestnych veľmožov.. Kostolík predstavuje výraznú historickú dominantu krajiny. Trasa ďalej prechádza cez lesy a následne cez opustený kameňolom. Pred obcou Ladmovce sa napája na červenú cyklotrasu.

Cykloturistika-3

Všetky cyklotrasy nájdete vyznačené v sekcii: MAPOVÝ SPRIEVODCA